KAJAKKONSTRUKTION

LLDPE-plast

LLDPE står för ”Linear Low Density Polyethene” d.v.s. polyeten med lägre densitet. LLDPE plast framställs under högre tryck än HDPE plast (Se beskrivning för Arcway Havskajak Vinga) och då har etenmolekylerna högre energi och rör sig mer vilket ger en jämn distribution av likformiga och små polymerkedjorna men dessa kan inte lägga sig för nära varandra av utrymmesskäl. LDPE plast blir därför mjukare än HDPE plast.

Foam Tech

Foam Tech konstruktionen är uppbyggd i 3 lager. Ytskiktet består av extra slitstark polyetenplast. Mellanskiktet består av lättviktsmaterial av foamplast. Insidan består av smutsavisande polyetenplast. Foam Tech konstruktionen gör att kajaken blir styvare, snabbare och betydligt lättare.

 HDPE står för ”High Density Polyethene” d.v.s. polyeten med hög densitet. HDPE plast framställs vid så lågt tryck att polymerkedjorna hinner bildas till raka kedjor vilket innebär att de kan packa sig tätt samman vilket gör att materialet blir väldigt starkt i förhållande till sin tjocklek. HDPE plast är ett utmärkt material för att tillverka produkter där det ställs höga krav på kvalitét, styrka och slagtålighet.